A mezei kártevők károsodása


Magyarország természeti adottságai kiválóan megfelelnek a minõségi kalászos gabona termelésnek, ezért ennek hagyományai is messzire nyúlnak vissza. Messze földön ismert volt a magyar búza acélossága. Ez tette lehetõvé a gyengébb minõségû, nyugat-európai termesztésû gabonákkal való javító célzatú keverést a malmokban. Az így feljavított liszt sütõipari értékei már megfelelõbbek voltak.

Tavasszal, az enyhe telet követően, a pockok a legtöbb problémát a mezőgazdászoknak a Nagyszombati kerületben okozták. Kártevők - Agro Napló - A mezőgazdasági hírportál A Debreceni Egyetem Növényvédelmi Intézetében működő fénycsapda től gyűjtött adatai alapján közülük a vetési és a felkiáltójeles bagolylepke Agrotis segetum és A. Ezeknek a kétnemzedékes fajoknak a kártételére először nyár elején, majd egy újabb nyár végi-ősz eleji időszakban kell számítani a legkülönbözőbb, ekkor lábon álló kultúrákban. A kártevők felsorolását hosszan folytathatnánk olyan kevésbé jelentős fajokkal, mint a lótücsök Gryllotaplpa gryllotalpa és egyéb tücsökfajok például Gryllus desertusvagy a kertészeti körülmények között esetleg jelentőssé váló fonálféreg Nematoda fajok, de erre egy rövid cikkben nincs lehetőség. Védekezés Mint a talajban, talajszinten károsító rovarok bemutatásából látható, rendszertani hovatartozásukat, életciklusukat, tápnövényeiket tekintve egymástól sok tekintetben különböző fajokról van szó, melyeket a károsítás helye köt össze.

A mezei kártevők károsodása kalászosok közül mindig is legjelentõsebb volt a búza vetésterület, mely napjainkban is 1,1—1,3 millió hektáar. A termesztés technológiájának lényeges elemei a vetésváltás, a fajta megválasztása, a megfelelõ tápanyagellátás, és a kötelezõ fungicides vetõmagcsávázás. Az inszekticides vetõmagcsávázás igénye jelentõs, de természetvédelmi megfontolásból csak mérsékelten fejlesztik, jóllehet a preventív védelem okaként igen nagy szükség lenne rá.

A gyomirtáson kívül 1—2 fungicides és 1—1 inszekticides állománypermetezésre is sor kerül. A kórokozók és a gombák elleni védelem általában kombinált kezeléssel valósul meg. A kalászosok kártevõ együttese többnyire egységes, de a domináns, vagy kevésbé domináns fajok jelentkezése egy-két, vagy több évtizedet felölelõ idõszakonként mégis eltéréseket mutat. Tanulságos e kérdést akár egy évszázad távlatában is vizsgálni, amikor a központi kérdés az üszög- és rozsdagombák mellett a varjak, mezei egerek nyílván a mezei pocok és a gabonafutrinka lárvája, a csócsároló volt.

Ugyancsak fontos kártevõnek számítottak a szipolyok és a vörösnyaku árpabogár is.

Kártevők 2018.01.08.

Más szerzõk a szalmadarázs kártételét tekintették jelentõsnek. Többen foglalkoztak a mezei kártevők károsodása hesszeni légy, vagy egyes gabonalegyek csíkoshátú búzalégy, fekete búzalégy kártételével is. Ezekrõl a gondokról nagy gondossággal megírt tanulmányokban számolnak be a korabeli szerzõk.

bika szalagféreg mászik ki egy személy féreg szkafander jelentésben

Elmondható, hogy az agrotechnikai védekezésül ajánlott technológiák a mai napig is megállják a helyüket, de vegyszeres védekezésre szinte semmi használhatót nem tudtak kínálni. Amennyiben mégis, a javasolt készítmény arzén, nikotin humán- egészségügyi és környezetvédelmi okok miatt ma már szóba sem jöhet.

Ezek az eljárások akkor szolgálnak növényvédelmi feladatot, ha lehetővé teszik a kultúrnövények gyors, erőteljes fejlődését, ugyanakkor a kártevők számára kedvezőtlen, a természetes ellenségek számára pedig kedvező feltételeket alakítanak. Talajművelés A különböző időszakban tavasz, nyár, ősz végzett szántásokkal a tericol rovarfajok egyedszáma mérsékelhető.

Az egyetlen kíméletes hatóanyagot a piretrint az úgynevezett rovarpor virág szolgáltatta, melynek szintetikus elõállítású formái a piretroidok napjainkban is virágkorukat élik. A kalászos kártevõk elleni védelem szempontjából fontos az egyes fajták toleranciája egyik-másik kártevõvel szemben. Amíg egyes kártevõk szalmadarázs, búzalegyek, vetésfehéritõ bogarak ellen ismertek toleráns fajták, addig további kártevõk gabonafutrinka, szipolyok, gabonapoloskák ellen ilyen nem létezik. A helyes agrotechnika alkalmazása csökkenti a kártevõk okozta veszélyt.

Ezért a helyes vetési sorrend betartása, de legfõképpen az önmaga utáni termesztés monokultúra kerülése már önmagában is bizonyos védettséget jelent. Mindezek figyelembe vételével az állati kártevõk elleni védelem is csak csekély számú vegyszeres beavatkozást igényel.

A kalászosok kártevõi

A következõkben tárgyalt vegyszeres védekezések elsõsorban az õszi búzára értendõk. Az érzékenyebb kalászos kultúrákban az engedélyezett szerek köre szûkebb.

A kártevõ állatok bemutatása, és a védekezés lehetõsége Mezei rágcsálók mezei pocok, güzüegér, hörcsög A kalászosok állandó vámszedõi.

ha férgeket talál útmutató helminth tojásokhoz

Leggyakoribb a mezei pocok, mely az egész ország területén elõfordul, és számos termesztett növény jelentõs kártevõje. A mezei pocok a házi egérnél valamivel nagyobb, szürkésbarna, rõt színû bundát visel.

  1. Savanyú leheletet okoz
  2. Sitodiplosis mosellana Tápnövénykör: elsődleges tápnövényük az őszi búza.
  3. Szerkesztőség A polifág vagy sok tápnövényű kártevők azok, melyeknek több növényen okozott kárképe hasonló.

Hasa világos, de nem fehér, farkincája rövid. Õszi kalászosokban, de legfõképpen a búzában már õsszel megjelenik. Kedvezõ teleléskor tél végén, a tavasz kezdetén gyorsan szaporodik.

A kalászosok kártevői

Föld alatti kotorékai gócszerûen, telepesen találhatók. Háborítatlan viszonyok között a kotorékok száma gyorsan nõ. A járatok környezetében a növényzetet kefére rágja, gyakran teljesen kipusztítja. A kártételi veszélyhelyzet a keléstõl bokrosodásig terjedõ idõszakban a legnagyobb.

Hogyan védekezzünk a szántóföldi polifág kártevők ellen?

Persze gyakran kalászolás után is jelentõs a kár. Rágásán kívül túrásával is jelentõs kárt okoz. A jól kijárt kotorékok, és azok környezete alaposabb vizsgálódás nélkül is árulkodnak a mezei pocok létszámáról, aktivitásáról. Amennyiben az õsszel négyzetméteren 2—3, tél végén 1—2, vagy ennél több lakott járatot találunk, a védekezés szükségessé válik.

Ha a lyukak száma ezt lényegesen meghaladja, a védekezést haladéktalanul el kell végezni. A mezei pocok — számára kedvezõ körülmények között — hajlamos a túlszaporodásra.

az enterobiasis kezelésének fő módszere Kínai káposzta paraziták

A gradációk gyakran a rezervátor területekrõl ruderáliákról indulnak, és az akkumulátor területek évelõ pillangósok, gabonafélék benépesülése után a depresszor területekre kapásokra is kiterjed. A mezei rágcsálók áttelelési esélyeit a száraz, meleg idõszakok növelik, de a sok csapadék, hideg és enyhe periódusok sûrû váltakozása jelentõsen csökkentik azt.

A güzüegér a házi egér szabadban élõ, közeli rokona. Farkincája csaknem testhosszúságú, hasa fehér. Leginkább a sík vidéki területeken terjedt el, a kalászosokban alkalmanként érzékeny károkat okoz.

A mezei kártevők károsodása

Föld alatti járatainak bejárata fölé — a mezei pocokkal ellentétben — apróra rágott növényi részekbõl halmot épít. Károsítása a pocokéhoz hasonló, és a védekezés irányelvei is megegyeznek. A mezei pocokkal rokon, nála nagyobb termetû patkány méretû rágcsáló a hörcsög.